Toch niet helemaal ✓happy met je bestelde item(s) of past het net niet? Geen probleem! Je kan bij ons je pakketje retourneren binnen 14 dagen.
Stuur je bestelling dan zonder problemen retour.

Toch niet helemaal happy met je bestelde item(s) of past het net niet? Geen probleem!

Je kan bij ons je pakketje retourneren binnen 14 dagen.
De 14 dagen gaan in vanaf het moment dat je hebt besteld bij ons.
Zodra wij het pakketje ontvangen hebben krijg je binnen 7 dagen je geld terug. Lees hieronder de voorwaardes en de stappen.

– Als het product zichtbaar gedragen, beschadigd, voorzien van vlekken etc. is kunnen wij deze niet terug nemen. Wij vragen hiervoor begrip.
– De kosten van retourzending zijn voor jezelf.

Hoe kan ik mijn bestelling retourneren?

Als je het artikel om welke reden dan ook niet wilt afnemen, heb je het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering te retourneren.
Retourneren is mogelijk mits goederen in originele staat zijn, en indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking.

Als je iets wilt retourneren, kan je dit doen door een email te sturen naar i n f o @mostlikely.nl

Stap 1: Geef je retour op via  i n f o@mostlikely.nl. Wij sturen je een retourformulier op. Vul deze compleet in.

Stap 2: Verpak jouw bestelling in de herbruikbare verzenddoos en vergeet niet het ingevulde retourformulier er bij te doen.
De eventuele kosten voor het terugsturen van het product zijn voor je eigen rekening evenals het risico tijdens transport.
Zodra wij het pakketje ontvangen hebben krijg je binnen 7 dagen je geld terug.

Wettelijk herroepingsrecht

Zoals eerder vermeld heb je in Nederland altijd het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om een mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping:
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

HEB JE NOG VRAGEN? STEL ZE GERUST! CHECK ONZE CONTACTGEGEVENS